Strach na wróble
wys. cm
mied¼, mosi±dz, czarny d±b, kamień