Arlekin
wys. ok. 70 cm
Jab³oń, kamień, bursztyn, mied¼