kabaretka
wys. 45cm
drewno, granit, bursztyn, srebro.