"Hipis"
wys. 100cm
Miedź, drewno hebanowe, bursztyn, jabłoń.