Fotografka
wys. 72cm
jabłoń, srebro, bursztyn, kamień.