DZIEWCZYNA KSIʯYCOWA
wys. 112cm
drewno dzikiej gruszy, srebro, bursztyn, granit