DZIEWKA POLNA
wys. 112cm
drewno jabłoni, bursztyn, srebro, granit